Kennis, kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn

Teveel mensen staan op een te grote afstand van wat er aan kennis, kunst en cultuur in hun omgeving aangeboden wordt.

Dat kan zijn, omdat ze niet kunnen lezen en schrijven, de digitale ontwikkelingen niet kunnen volgen, fysieke beperkingen hebben, zoals slechthorendheid en slechtziendheid, of bv. entree gelden en abonnementen niet kunnen betalen. Wij willen dat in het subsidie en evenementen beleid van de gemeente bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen als voorwaarde opgenomen wordt. Ook bv. slechthorenden en slechtzienden moeten naar een evenement kunnen.