Dat kan zijn, omdat ze niet kunnen lezen en schrijven, de digitale ontwikkelingen niet kunnen volgen, fysieke beperkingen hebben, zoals slechthorendheid en slechtziendheid, of bv. entree gelden en abonnementen niet kunnen betalen. Wij willen dat in het subsidie en evenementen beleid van de gemeente bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen als voorwaarde opgenomen wordt. Ook bv. slechthorenden en slechtzienden moeten naar een evenement kunnen.