Amsterdam
wikimedia commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amsterdam_Aerial.jpg

Medemblik wordt geen Randstad, maar blijft "groentetuin" en rustgebied

Medemblik is een plattelandsgemeente, met open groene ruimten, rust en weidse vergezichten. Aantrekkelijk om te wonen, te wandelen, te fietsen en te varen.

Maar ook een gemeente waar ruimte is voor agrarische ontwikkelingen, vollegronds teelten en veeteelt. Daardoor is dit gebied wezenlijk anders dan de Randstad. De druk is groot van West-Friesland een deel van de Randstad te maken. Daar zijn wij niet voor. Wij willen dat onze gemeente zijn karakter als plattelandsgemeente behoudt als tegenwicht tegen de drukke Randstad, waar mensen rust kunnen vinden en waar ruimte blijft voor agrariërs.