Meer ondersteuning voor kwetsbare mensen

De laatste jaren was “Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de burgers” het motto. Natuurlijk is het voor het zelfvertrouwen van mensen goed zelf oplossingen te zoeken voor hun problemen. Dat lukt niet iedereen.

Er zijn altijd mensen, die tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben. Zij hebben onze volle aandacht en we blijven zoeken naar verbetering. Een voorbeeld hierbij zijn de te lange wachtlijsten bij de jeugdgezondheid zorg. Ook vinden we dat er kritisch gekeken moet worden naar het zolang mogelijk thuis laten wonen van ouderen met een hulpvraag. Dit kan tot eenzaamheid en overbelasting van de mantelzorgers leiden.