Voor schonere grond zouden alle grondbeheerders, wat ons betreft, moeten gaan werken op een gifvrije manier. Te beginnen bij de beheerders die opdrachten krijgen van de gemeente. Het bestrijden van ongewenste begroeiing kan met schoffelen, borstelen, spuiten met azijn of andere gifvrije natuurprodukten. Daarnaast zouden de planten, bollen, struiken en bomen die in de grond geplant of gezaaid worden ook gifvrij moeten zijn. Wanneer men groen in bv bermen niet klepelt (soort van verpulveren, waarbij afval niet meer te herkennen is) maar maait en afvoert, is de kans op wilde bloemen, kruiden en biodiversiteit veel groter. Eenmalig zaaien van wilde planten en het vervolgens verkeerd beheren is zonde.

Mensen hebben schone lucht nodig, met zo min mogelijk fijnstof en vervuiling. Omdat tussen de vele dorpen binnen de gemeente Medemblik vele wegen lopen, waaronder een snelweg, er steeds meer vliegtuigen (laag) overvliegen, er op de landerijen gespoten wordt met legale, maar niet altijd onschuldige middelen en er veel uitstoot is door bedrijven en vervoer, is schone lucht zeker een onderwerp wat aandacht vraagt. Vooral het hele fijn stof is schadelijk voor de longen, want dat blijft in het lichaam zitten en is moeilijk te meten. Rond wegen is er veel fijnstof, niet alleen door uitstoot van de auto's, maar ook door slijtage van banden e.d. Groen 'vangt' veel fijnstof op (bv de klimop) of kan het enigszins tegenhouden langs wegen. Bovendien zet groen endan met name bomen CO2 om in zuurstof. Maar ook (begroeide) geluidsschermen kunnen een verschil maken, filters in schoorstenen, schonere energie en uiteraard schoner vervoer.

Schoner water is lastig, omdat water meestal niet stilstaat. Maar overlopen van riolen moet voorkomen worden en door de verwachte heftiger regenbuien moeten wij zorgen dat het water langzamer de riolen instroomt. Dat kan door minder tegels en meer waterdoorlatende oppervlaktes te hebben, bv in tuinen, maar ook op parkeerterreinen. Ook kunnen begroeide daken zorgen dat het water eerst opgenomen wordt en eventueel vertraagd weer afgegeven. Ook waterbergingen (ingericht als natuurgebied) kunnen het teveel aan water aan, zodat de riolen niet overlopen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het teveel aan voedsel dat in het waterbelandt, zodat de waterplanten zo hard groeien dat er een tekort aan licht in het water is. Dan sterven de vissen, krijgen algen vrij spel en is het water niet meer gezond.