Wij staan voor een groene en veilige woonomgeving

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen in plattelandsgemeenten een groene, rustige en veilige woonomgeving het allerbelangrijkst vinden.

Ze hebben niet voor niets gekozen voor een dorp ver van de Randstad . Wij staan daarom voor groene inrichtingen van woonwijken, met veel bomen, waterpartijen en voldoende speelruimte voor de kinderen. In sommige buurten wordt de rust bedreigd door de aanwezigheid van bedrijven die willen uitbreiden of geluidhinder van drukke wegen. Bedrijven in woonkernen die willen uitbreiden horen op bedrijventerreinen en geluidshinder van verkeer moet tegengegaan worden door groene buffers en verkeersmaatregelen.