Volg de fractievergaderingen en de vergaderingen van raadscomissies en gemeenteraad online!
 
Onze fractievergaderingen vinden plaats via Microsoft Teams, een veilige omgeving die ons wordt aangeboden door Gemeente Medemblik:
 
U kunt hieraan ook deelnemen, onder voorbehoud van wijzigingen, op de volgende data:
5 jan.
26 jan.
2 maart
23 maart
20 april, i.v.m. Koningsdag afwijkend
25 mei
22 juni
24 aug.
7 sept
28 sept. i.v.m. begrotingsbehandeling.
5 okt.
9 nov.
30 dec.
 
Alle fractie vergaderingen van 19.00-22.00
Plaats : Indien niet digitaal , Dorpshuis Cultura, Kleingouw 112, 1619 CH Andijk, onder voorbehoud.
 
GroenLinks vergaderingen:
 
Deelnemen aan de vergaderingen van GroenLinks Medemblik, zoals de fractievergadering en ledenvergadering, kan via de volgende link:
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcxNGM1YzUtY2VkZC00YWJlLWJhMjYtOGJkZmM5OTg2MGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce6feb7e-7734-4187-aa40-d92ef56ea3ae%22%2c%22Oid%22%3a%2283bd2f6b-5406-421d-9516-228cce56e2cb%22%7d
 
Stap 1.
Kies voor Deelnemen op het web
 
Stap 2. 
Sta toe dat de site eenmalig je microfoon en webcam kan gebruiken als je die hebt
 
Stap 3.
Vul je naam in en druk op deelnemen
 
Lukt het niet? Bel Bart even: 0623256560
 
Raads(commissie)vergaderingen:
 
De raadscommissie- en raadsvergaderingen van de gemeente vinden ook plaats via Teams. Hier kunt u als inwoner meekijken, en wanneer u zich aanmeld al inspreker kunt u hier ook aan deelnemen.
 
Kijken kan via:
https://medemblik.raadsinformatie.nl/
 
Informatie over inspreken:
https://www.medemblik.nl/nieuws/inspreken-bij-de-gemeenteraad-zo-kan-in-het-coronatijd