Een droevig bericht bereikte ons.

Ons commissielid Dirk Kwantes is overleden.

Zijn inbreng in onze fractie,met een wijze blik op ontwikkelingen in onze samenleving, zullen door ons zeer gemist worden.

 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe,

 

Bestuur en Fractie GroenLinks Medemblik