Bart Huisman heeft de afgelopen jaren als commissielid ruime ervaring opgebouwd met het politieke handwerk. Hij heeft zich o.a. intensief ingezet voor woningbouw. Bart heeft als aanvoerder van GroenLinks concrete voorstellen om meer betaalbare woningen te bouwen. Ook duurzaamheid is bij hem in vertrouwde handen. En ook daarbij is betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks. De rekening van verduurzaming wil hij niet neerleggen bij inwoners die nu al amper kunnen rondkomen. Recent is Bart heel druk geweest om het maatwerk van de HVC gestroomlijnd te laten verlopen.

‘Een menselijk, eerlijk en duurzaam Medemblik’. Met die slogan gaat GroenLinks de verkiezingscampagne in. Huisman vertelt: "We staan voor grote uitdagingen, maar die moeten we wel op zo’n manier aanpakken dat íedereen kan meedoen. Daarom komen we in dit programma niet alleen met standpunten, maar ook met concrete oplossingen op punten die wij afgelopen jaren te weinig hebben gezien in onze gemeente. Daarnaast zullen we in de komende tijd richting de verkiezingen op meer thema’s met concrete uitwerkingen komen die voortvloeien uit dit programma.

Wij werken daarom hard aan:

  • Een betaalbare woning voor iedereen. Wonen is een grondrecht en de gemeente moet ervoor zorgen dat het voor iedereen betaalbaar is.
  • Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. Woningen verduurzamen doen we eerlijk, iedereen kan meedoen, met grote én kleine portemonnee
  • Een fijne en groene leefomgeving. We planten 1000 bomen op Medembliks grondgebied. Iedereen moet in zijn omgeving de natuur in kunnen
  • Een betaalbare gemeente. De landelijke bezuinigingen op jeugdzorg, thuiszorg en maatschappelijke hulp moet ook landelijk opgelost worden, onze  verenigingen, zwembaden en dorpshuizen mogen hier niet de dupe van worden

De afgelopen jaren hebben we te vaak gehoord “kan niet”, waar dit eigenlijk betekende dat er niet creatief genoeg gekeken wordt naar mogelijkheden.

Huizen onder de 2 ton? “Kan niet!”
Of kan het wel als je projectontwikkelaars er tussenuit haalt en woningstichtingen direct het voortouw laat nemen?

“Woningen verduurzamen kan niet als je geen geld hebt”
Of kan het wel als je zorgt dat men per maand voor de warmte betaalt ipv de gasrekening?

Vaak zijn het politieke keuzes ipv vast omlijnde regels. Wij kiezen voor wat wél kan." Het hele programma is te vinden op www.groenlinksmedemblik.nl/programma en hieronder.

GroenLinks Medemblik kijkt reikhalzend uit naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart! Zin om mee te helpen? Meld je aan via onze site!
 

“ Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. ”
Art. 22 lid 2 Grondwet